Junta DirectivaLogo Federació

La Junta Directiva de la federació està formada per:

President

Xavier Folguera Sendra

Vicepresident

Jordi Verdaguer Ferré

Secretari

Agustí Boldú Rubies

Tresorer

Eloi Torres Hijos

Vocal

Baldiri Guasch Bonich

Vocal

Alfons Parat Clotet

Vocal

Tomàs Riart Escribà

Vocal

Santiago Rodríguez Garcia

Vocal

Javier Borrego Sánchez

Vocal

Isabel Ribault Castel

Vocal

Lluís Hillaire Zapata